Reklamačné podmienky

Reklamácia tovaru

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od www.e-uni.sk, zaplatený a len v priebehu záručnej doby, ktorá je na všetky výrobky 2 roky. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Obchodným zákonníkom. Uni Light Bratislava s.r.o., vlastniaci a prevádzkujúci www.e-uni.sk je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia.

Postup reklamácie:

  1. Kontaktujte nás emailom na info@e-uni.sk, alebo telefonicky na čísle +421 2 527 333 04
  2. Pošlite tovar na našu korešpondenčnú adresu (Uni Light Bratislava s.r.o., Drieňová 1/C, 821 08 Bratislava).
  3. Tovar pošlite klasicky poštou. Dobierky nebudú prevzaté.
  4. Pribaľte k tovaru faktúru/dodací list a podpísaný stručný popis problému
  5. Doručenie reklamovaného tovaru k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
  6. O celom priebehu reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom

Sťažnosť na prepravcu tovaru

V zriedkavých prípadoch sa stáva, že dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zlého zaobchádzania prepravcu. Ak sa prepravca pokúša doručiť poškodený alebo nekompletný tovar alebo obal, zákazník môže odmietnuť takýto tovar prevziať, prípadne môže ho prevziať, ale zároveň odporúčame zásielku pred doručovateľom otvoriť, starostlivo preskúmať a spísať zápis o škode. Takýto zápis je doručovateľ povinný podpísať.

Ak máte podozrenie, že došlo k poškodeniu tovaru vinou prepravcu, prosím neodkladne nás kontaktujte.