Kontaktné informácie

www.e-uni.sk

Uni Light Bratislava s.r.o.
Drieňová 1/C
821 01 Bratislava
Slovensko


IČO: 35907339
DIČ: 2021 899 044
IČ DPH: SK 2021 899 044

registrovaná na okresnom súde Bratislava 1
vložka číslo: 33806/B