Kancelárske osvetlenie

Štúdio Uni Light Bratislava poskytuje komplexné služby pri projektoch osvetlenia okrem iných, aj kancelárskych priestorov. Dôraz kladieme na kvalitné a hygienicky vyhovujúce riešenia, ktoré prinášajú užívateľský komfort, zvýšenú produktivitu a úsporu elektrickej energie.
 
Kancelárska práca je vizuálne náročná činnosť, ktorá potrebuje vhodné svetelné podmienky pre maximálny komfort a produktivitu. Osvetlenie patrí k hlavným kritériám ergonómie na pracovisku.
Svetlo plní viaceré funkcie, ktoré treba vziať do úvahy pri komplexnom posúdení svetelného konceptu miestnosti. Vhodné osvetlenie nezlepšuje len vizuálne vnímanie, ale ovplyvňuje aj psychicko- -emočné a psychicko-biologické procesy.
 
Investícia do efektívneho osvetlenia zvyšuje produktivitu tým, že znižuje počet chýb a absenciu zamestnancov, ktorá vyplýva z vizuálnej námahy alebo únavy. Už malá investícia do lepšieho osvetlenia môže ušetriť tisícky eur.

Aké sú príznaky nevhodného osvetlenia?

Dobré vizuálne prostredie:

Na vytvorenie vyváženého návrhu osvetlenia pre kancelárske pracovisko treba vždy brať do úvahy štyri typy osvetlenia: